153
KURUMSAL
Kayseri Ulaşım A.Ş / KURUMSAL
VİZYON, MİSYON, POLİTİKALAR VE TEMEL DEĞERLER

Amacımız

Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmeye katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

2025 yılına kadar;  toplu taşıma kullanım sayısını nufüs artış oranı üzerinde artırmak ve kent içi ulaşım sektöründe hizmet sunumunda öncü kurum olmak.

Misyonumuz

Topluma ve şehre değer katan sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti sunmak.

Kalite, Çevre ve İSG Politikamız

Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için Kayseri Ulaşım A.Ş. Yöneticileri olarak;

 • Sürekli iyileştirme ile müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
 • Müşteri ve çalışanlarımıza karşı tarafsız ve adil olmayı,
 • Çalışanlarımızın yetkinlik, verimlilik ve motivasyonlarını yükseltmeyi,
 • Tüm çalışanlara bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi, çalışanlarımızın karar ve istişare süreçlerine katılımını arttırmayı,
 • Kaynakları verimli kullanmayı ve çevresel etkileri azaltarak doğaya saygılı bir kurum olmayı,
 • Yenilikçi faaliyetlerle üretilen bilgi, ürün ve hizmeti; ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmayı, sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almayı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin tüm süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Kuruluşun Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirleyen ve gerekli aksiyon planını hazırlayarak uygulamayı,
 • Çalışanlarımız ve halkımızın güvenliği konusunda sürekli çalışma yapmayı, tehlike ve riskleri azaltarak kazaların önüne geçmeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı yönünden risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,
 • Çevre ve İş Sağlığı Mevzuatına Uygunluk Yükümlülüklerini ve Çevre, İş Sağlığı Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizi kanunlara, mevzuata, işletme kurallarına ve diğer şartlara uygun olarak sürdürmeyi,
 • Değerlerimize bağlı kalmayı,

taahhüt ediyoruz.

Enerji Politikamız

 • Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Kayseri Ulaşım AŞ’nin bütün çalışanları olarak;
 • Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Konfordan ödün vermeden, enerjiyi en verimli şekilde kullanarak, tasarruf sağlamak için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Tüketmekte olduğumuz enerjiyi verimli kullanma açısından yürürlükte olan yasal şartlara ve yükümlülüklere uymayı,
 • Çalışanlarımızı eğiterek ve sürekli iyileştirme unsurlarını kullanarak, firma genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ile enerji verimliliği hedefi ve enerji tasarrufu amacına uygun davranmayı,
 • Enerji yönetim sistemini mevcut kurumsal yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak geliştirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Ürün veya hizmet alımı sırasında enerji verimliliğine uygun seçim yapmayı

taahhüt ederiz.

 

Müşteri Şikayet ve Memnuniyet Politikamız

Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak sürekli iyileştirme ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti ilkesine hizmet etmek amacı ile müşteri talep ve şikayetlerini yasalara ve müşteri koşullarına uygun olarak, gizlilik prensibi doğrultusunda, müşteri odaklı bakış açısı ile tarafsız ve adil bir şekilde en kısa sürede değerlendirmekteyiz. Müşteri şikâyetlerini ele alış biçimimiz anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir ve ilgili herkesin bilgisine açıktır.

 

Sera Gazı Yönetim Sistemi Politikamız

Kent içi toplu taşıma faaliyetleri yürütmekte olan Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak politikamız;

 • Sera gazı emisyonlarının çevreye olan zararının belirlenmesi, iklim değişikliğinde oynadığı rolü ve sektörde yarattığı etkiye dikkat çekmek,
 • Sera gazı emisyon kaynaklarını kontrol ederek, öncelikle lokal bazda, daha sonra global seviyede yarattığı etkiyi azaltmak,
 • Kullanılan araç ve ekipmanlarda çevre dostu, düşük karbon emisyonlu olanların seçilmesine özen göstermek,
 • Enerji verimliliğine yönelik projeler geliştirmek, yenilenebilir enerjinin kullanılmasına öncelik vermek,
 • Sera gazı yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uymak,
 • Sera gazı oluşumuna neden olabilecek faaliyetleri kontrol altında tutarak, çevreye verilecek zararları azaltmak,
 • Sürekli iyileştirme kapsamında düzenlenecek eğitimler ile çalışan/tedarikçi ve paydaşların enerji ve doğal kaynak tüketimlerini azaltmaktır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kayseri Ulaşım olarak,Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için; 

 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bilgi güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişilebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • İş sürekliliği için gerekli altyapıyı oluşturmayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı,

taahhüt ederiz.

 

Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Politikamız

Kayseri Ulaşım Yöneticileri olarak;

 • Vatandaş beklentilerini anlayarak bu beklentileri karşılamaya ve vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik bir toplu taşıma hizmeti sunmayı,
 • Belirlenen hizmet kalitesi taahhütlerine ve hizmet gereklik seviyelerine uygun olarak faaliyetler yürütmeyi,
 • Tedarikçi ve iş birliklerinin hizmet taahhütlerine uygun olarak çalışmalarını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın hizmet kalitesini yükseltecek şekilde geliştirilmesini sağlamayı,
 • Vatandaş bildirimlerini uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirerek yönetmeyi,

taahhüt ederiz.

 

DEĞERLERİMİZ 


Geniş Düşünmek

 • Çalışanlarımız faaliyetleri ve davranışları ile kurumumuzu temsil ettiklerinin farkındadır.
 • Kurumumuzda çalışmalar “ben” yerine “biz” bilinci ile yürütülür.
 • Bilgiye dayalı kararlar alınırken tüm paydaşların memnuniyeti gözetilir.

Şeffaf Olmak

 • Çalışanlarımızdan, yürütmüş oldukları tüm faaliyetlerin açık ve anlaşılabilir olmasını istemekteyiz.
 • Kurumumuz tüm faaliyetlerini açık ve anlaşılır şekilde yürütür. Bilginin ilgililer tarafından ulaşılabilir, anlaşılabilir olmasını sağlar.

Mükemmeli Aramak

 • Tüm faaliyetlerimizde ve paydaş ilişkilerimizde mevcut durumumuzu daha iyiye götürmek için çalışmalar gerçekleştirir, mükemmeli aramayı prensip ediniriz.
 • Kurumumuzda yapılan tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme ana hedefimizdir.
 • Çalışanlarımız, yaptıkları işleri sürekli iyileştirerek ve kendilerini sürekli geliştirerek mükemmeli arar. 

İnsan Odaklı Olmak

 • Çalışmalarımızın kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli işletmemize çekip; çalışanlarımızın bilgi, deneyim ve yeteneğinden azami derecede faydalanarak kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar oluşturmak temel hedeflerimizdir.
 • Müşterilerimize değer katarak beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

Birlikte Daha İyiyi Yapmak

 • Müşteri, çalışan ve diğer tüm paydaşlarımızla elde etmiş olduğumuz başarıların, birlikte çalışmalarımızın meyvesi olduğunun bilincindeyiz.
 • Personelimiz; birlikte daha iyinin yapılacağını bilir ve sürekli işbirliği olanakları arar.

Sorumluluk Sahibi Olmak

 • Çalışanlarımız bu günlerin bizlere emanet, yarının çocuklarına miras olduğu bilinci ile kaynakları verimli kullanır, çevreyi korur ve hesap verileceğine inanır.

 

  
Destek hattı
Bizi takip edin!        
Web tasarım firmaları
© Copyright 2017 | Tüm hakları saklıdır. Web tasarım Medyatör