ulasim as
Türkçe English
24,3°C
SIKÇA SORULANLAR

Neden makinistler yolcuları beklemeden hareket ediyor?

Bütün istasyonlarda yoğunluğagöre bekleme süreleri önceden belirlenmiş olup ancak istisnai durumlarda busürelerde esneklik yapılabilmektedir. Belirlenen sürelerin dışına çıkıldığındaise seferlerde gecikme olmakla birlikte bu durum işletmenin etkinliğinizayıflatmaktadır. Lütfen güvenliğiniz için kapı kapanma sesini duyduktan sonra tramvayabinmekte ısrar etmeyiniz ve inmek istediğiniz istasyondan önce çıkış kapılarınayaklaşınız.

Raylı sisteme hayvan alınabilir mi?

Aşağıda belirtilen durumlarharicinde istasyon ve araçlara hiçbir hayvan alınmamaktadır: 

- Görme engelli yolculara refakateden kılavuz köpekler.

- Tasmalı ve kucakta taşınmaşartıyla süs köpekleri.

- Küçük kafes hayvanları.(Serbest kaldığında yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli v.s. hayvanlarhariç.)

Raylı sisteme bisikletle binilebilir mi?

Büyük boy bisiklet ile seyahatetmek isteyen yolcular; yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatler (07:00-10:00 ve16:00-20:00) dışında bisikletleriyle seyahat edebilirler. Seyahat için ayrı birücret alınmamaktadır.

Raylı sistemin daha hızlı gitmesi mümkün müdür?

Raylı sistem araçlarımız Organize-İldem hattını 70 dakikada, Cumhuriyet Meydanı- Talas Cemil Baba hattını ise 33 dakikadatamamlamaktadır. Bu sürelerin içerisine raylı sistem araçlarının istasyonlardakibekleme süreleri de dahildir. Sürelerin dışına çıkmak emniyet kurallarınınihlali anlamına geldiğinden raylı sistem araçlarımız belirlenen hızlimitlerinin dışına çıkamamaktadırlar.

Tramvaylar çok kalabalık oluyor sefer sayıları artırılamaz mı?

Tramvaylarımızın sefer aralıkları,önceden yapılan saatlik sayımlardan çıkan verilerle planlanmıştır. Ancak anlıkyoğunluklar yaşandığında ek seferler düzenlenmektedir. Özellikle öğrencilerinmerkezi sınavlara girdiği günlerde ek sefer sayıları artırılmaktadır.

Aktarma süresi ne kadar ve hangi durumlar için geçerlidir?

- Aktarmalar sadece; raylı sistem- otobüs, otobüs - raylı sistem arasında geçerlidir.

- Raylı sistem istasyonlarıarasında aktarma yoktur.

- Otobüsten – otobüse aktarma yoktur.

- Aktarma hakkı ilk seyahatiyapan kişiye tanınmıştır.

- Aktarma süresi 1 saat ilesınırlıdır.

Raylı sisteme neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu sistemin olumlutaraflarının neler olduğunu açıklar mısınız?

Kent içi yolcu taşımacılığında ençok bilinen ve kullanılan ulaşım türü otobüstür. 25-30 yolcu kapasiteli küçükotobüslerden, 150 yolcu taşıyabilen körüklü otobüslere kadar birçok çeşidi mevcuttur.Ancak bu otobüslerin büyük bir kısmı dizel yakıtla çalışan motorlara sahiptir. Dizelyakıtlı araçların karbon salınımındaki payı yüzde 78 civarındadır. Fosilyakıtlarla toplu taşıma yapılması çevresel kirliliklerin oluşmasına sebep olmaklabirlikte bizleri gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefindenuzaklaştırmaktadır.   Otobüslerin büyükşehirlerde taşıdığı yolcusayısının sınırlılığı, tükettiği enerjinin türü, karayolu üzerinde oluşturduğutrafik yoğunluğu ve talebin artmasıyla yüksek kapasiteli hatlarda  ekonomikliğini yitirmesi gibi sebeplerdendolayı şehir içi toplu taşımada dünyada da işlevselliğini kanıtlamış çevreci,konforlu, güvenli ve ekonomik bir raylı sistemin Kayseri’de de hizmet vermesi kaçınılmazhale gelmiştir.  Raylı sistem; kullandığıenerji türüyle çevreci, taşıdığı yolcu kapasitesiyle etkin, kullandığıteknoloji ile fonksiyonel, sürdürülebilir ve güvenilir bir toplu taşımasistemidir.

Raylı sistemin güzergahı doğru mu?

Raylı sistemin projelendirmeaşamasında öncelikle yapılan fizibilite çalışmalarında yolcu yoğunluğunun fazlaolduğu noktalar tespit edilmiş ve bu hatlar üzerinde raylı sistemin yapılmasıkararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Organize Sanayi – İldem hattı, ardındanCumhuriyet Meydanı - Talas hattı hizmete açılmıştır. Böylelikle yolcu yoğunluğununen fazla olduğu noktaların ihtiyaçları giderilmiştir. Şuan itibariyle de olasıyoğunluk oluşturacak hatlar üzerinde raylı sistem projeleri yürütülmektedir.

Neden Metro değil de hafif raylı sistem yapıldı?

Raylı sistemlerprojelendirilirken ileriki yıllar göz önünde bulundurularak fizibiliteçalışmaları yapılmakta, mevcut çevre koşulları ve yolcu hareketlilikleri takipedilmektedir. Bu kapsamda fizibilite çalışmalarıyla sonraki yıllardaki yolcuhareketleri de tahmin edilmekte ve bunun sonucu olarak da saatlik yolcu dilimininseviyesine göre raylı sistemlerin metro mu hafif raylı sistem mi olacağınakarar verilmektedir. Bu kapsamda Kayseri’de gelecek yıllara ait tahminlerde, yolculuksayılarının maksimum seviyeleri hesaplanmış ve böylelikle en uygun sisteminhafif raylı sistem olduğu yönünde karar verilmiştir. 

KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 776034