ulasim as
Türkçe English
24,3°C
MAKALELER / YAYINLAR
MEDYA / MAKALELER - YAYINLAR

Demiryolu RAMS ve LCC_Fgundogdu_Edal
ÖZET
Raylı ulaşım sistemleri, zaman ve kaynak ihtiyacı yüksek olan yatırımlardır. Bu yatırımların orta veya uzun vadede kendisini amorti etmesi pek de mümkün olmamakta ve beklenmemektedir. Dolayısıyla bu yatırımlarda kaynak yönetiminin proje safhasından başlayarak iyi yapılması maliyetlerin minimum düzeyde tutulması açısından önemlidir.Maliyetlerin azaltılması, kontrol altında tutulması ancak doğru yöntemler içeren analizlerle mümkündür. Bu bakımdan RAMS ve LCC yaklaşımı en uygun yöntemlerdir. RAMS yönetimi, bu anlamda, maliyetlerin kontrolü açısından ciddi avantajlar getirecektir. LCC yaklaşımı ile yapılan analizler ise, bir sistemin ekonomik değerlendirmesinin yapılabilmesine,alternatif stratejilerin karşılaştırılabilmesine ve o sistemin tüm ömür çevrimi boyunca maliyetlerinin öngörülebilmesine olanak sağlayacaktır. LCCM (Life Cycle Cost Management) ve RAMS yaklaşımı, raylı sistem projelerin yatırım süreçlerinde ve proje sonunda sistemlerin performansının öngörülmesinde önemli bir role ve karar alma safhasında hayati öneme sahiptir. Bu makalede mühendislik disiplini içerisinde bu yaklaşım açıklanacaktır.
Diğer Makaleler
KAYSERİ Ulaşım A.Ş., Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur. © Copyright 2014

Toplam Ziyaretçi: 776003